Rozdíl mezi náměrem fakturačního a součtu bytových vodoměrů SV

  1. ARTAV
  2. Rozdíl mezi náměrem fakturačního a součtu bytových vodoměrů SV
ostatni

Text otázky

Dobrý den, v našem bytovém domě dlouhodobě pozorujeme významný rozdíl mezi spotřebou naměřenou na fakturačním vodoměru pro dodávku SV a součtem byt. vodoměrů instalovaných v celkem 16ti jednotkách a jednoho umístěného ve společných prostorách. Tento rozdíl činí v průměru cca 18 % (spotřeba dle fakturačního vodoměru je vyšší). Roční fakturovaná spotřeba je cca 1200 m3 – 1300 m3 (podle patního vodoměru).Porovnávali jsme údaje od roku 2012, kdy vzniklo doposud největší manko (cca 400 m3), 100 m3 se následně vysvětlilo. 18.4.2013 proběhla výměna byt. vodoměrů a 4.7.2013 jsme nechali přezkoušet i vodoměr fakturační (bez nálezu), tzn. od této doby máme novou „vodoměrnou“ soustavu. Poměrný rozdíl v náměrech je po celou dobu plus mínus podobný (resp. za posledních pár měsíců se mírně zvyšuje). Pokud je nám známo, žádné významné neměřené odběry SV v domě nejsou, minulý čtvrtek přizván i technik p. Mojžíš, aby byt. vodoměry opatřil další plombou a zároveň provedl detailnější kontrolu v bytech.Chtěl bych se zeptat na Vaši zkušenost s rozdílem mezi fakturačním a byt. vodoměry. Jaká je obvyklá velikost rozdílu? Nenapadá Vás, čím by mohl být takový rozdíl způsoben?PS: K mojí zprávě týkající se nesprávných metrologických vlastností patního (fakturačního) vodoměru podložené srovnáním indikace patního vodoměru se součtem vodoměrů bytových mi bylo referentkou odd. odečtů a technické podpory PVaK sděleno následující:“Vodoměr vyhověl stanoveným předpisům. Problém rozdílů naměřené spotřeby vody mezi hlavním a součtem bytových vodoměrů nám dle zákona nepřísluší řešit. Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství provozovatelem dodané vody a bytové vodoměry se uplatňují jako měřidla poměrová, nikoliv absolutní.Pokud tedy vodoměr vyhověl platným metrologickým předpisům, musíme trvat na fakturaci, která byla na tomto vodoměru provedena. Chápeme Vás, že výsledek zkoušky je pro Vás nepříjemný, ale ještě více potvrzuje naměřenou spotřebu vody.”Pokud Vás napadají jiné kroky, které bychom mohli ještě vůči PVaK podniknout, sem s nimi. Děkuji předem

Odpověď na otázku

Je-li srovnávána spotřeba vody určená patním – fakturačním vodoměrem a součtem bytových vodoměrů je potřeba přihlédnout k následujícím skutečnostem:- rozdílné skutečné chyby jednotlivých vodoměrů- rozdílné termíny odečtů spotřeby patního vodoměru a vodoměrů bytových- případné úniky a nelegální odběry z domovního rozvodu- případné nesprávné montáže bytových vodoměrů a jejich metrologické zajištění- posouzení správné dimenze fakturačního vodoměruPo vyloučení neměřených odběrů a nesprávné montáže by měl být rozdíl mezi spotřebou určenou fakturačním vodoměrem a součtem bytových vodoměrů menší než 25%. Podle našich zkušeností je odchylka v naprosté většině případů maximálně 20%. Odpověď byla sestavena na základě vyjádření českého metrologického institutu.

Menu