rozdíl spotřeby tepla ve všech bytech a na patě domu

  1. ARTAV
  2. rozdíl spotřeby tepla ve všech bytech a na patě domu
ostatni

Text otázky

Je v nějakém zákoně řešeno, jaký může být rozdíl spotřebovaného tepla ve všech bytech a náměrem na patě domu? Máme v každém bytě vlastní výměník, kterým se topí i ohřívá teplá voda a je opatřen přesným měřidlem měřícím v KWh, majitel domu bere teplo z teplárny. Ve všech bytech se za rok 2011 spotřebovalo 168GJ (po přepočtu z těch naměřených KWh) a na patě bylo naměřeno 254GJ, což je o 51% víc. člověk pochopí určité ztráty tepla v rozvodu po domě, ale tak 10%, ne 51% - kam to teplo pak mizí? Jinak celková faktura z teplárny je na těch 254GJ a majitel ji dle zákona č.372 rozúčtoval mezi byty dle všeho správně, ale nesouhlasíme s tím, abychom platili tak velký rozdíl oproti spotřebě v bytech. Děkuji.

Odpověď na otázku

Doporučuji provézt vlastní kontrolu všech bytových měřidel (platné ověření, neporušenost plomb (měřidlo, teploměry atp.), zjistit další možné úniky tepla v objektu (izolace rozvodů, vytápění společných prostor atd.). Pokud nezjistíte závadu, podejte písemnou reklamaci majiteli domu na fakturované množství tepla na patě domu a požádejte o ověření patního měřidla na zkušebně. Je třeba si však uvědomit, že pokud zkušebna na patním měřidle neshledá závadu (nutný protokol) zaplatí žadatel veškeré náklady související s ověřením. Pokud měřidlo bude shledáno, jako nevyhovující reklamace by měla být uznána a majitel patního měřidla by ji měl řešit.

Menu