rozdíl v ceně m3 u SV

  1. ARTAV
  2. rozdíl v ceně m3 u SV
ostatni

Text otázky

Dobrý den, jak se má správně vyúčtovat SV pokud je rozdíl v součtu spotřeb SV u bytových vodoměrů a spotřebě na patním měřiči. Je to správně , když se rozdělí odchylka úměrně spotřebě jednotlivých uživatelů a tím se vlastně zvedne cena za kubík vody?

Odpověď na otázku

Ano, takový je obvyklý postup. Pokud není diference mezi součtem bytových vodoměrů a patním měřičem příliš velká, je to také nejspravedlivější postup. Režim bytových vodoměrů je odlišný od patního měření a to způsobuje z objektivních technických důvodů, že součet bytových vodoměrů bývá až o 15% nižší, proti skutečnému odběru vody. Při větších diferencích se doporučuje hledat příčiny v dalších faktorech (neměřený odběr, únik vody, poškození některého vodoměru apod.).

Menu