Rozdíl vodného.

  1. ARTAV
  2. Rozdíl vodného.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, jsme SVJ se 12-ti byty a 2 prádelnami. Každoročně se potýkáme s rozdíly naměřené spotřeby studené vody mezi hlavním vodoměrem a bytovými vodoměry. Roční spotřeba domu dle hlavního vodoměru se pohybuje mezi 650 - 710m3. V roce 2005 byl rozdíl pouze 5m3, v roce 2006 přijatelných 12m3, v roce 2007 již 50m3 a v loňském roce již 102m3! Počátkem roku 2008 nám byl (na základě reklamace) vyměněn hlavní vodoměr na patě domu. A počátkem měsíce května jsme vyměnili všechny vodoměry v bytech i v prádelnách - přesto byl zjištěn výše uvedený rozdíl 102m3. Na hlavním vodoměru máme naměřeno 709m3 a na bytových 607m3, t.j rozdíl cca 14%.Kromě toho, že si již nevíme rady co s touto situací (namátkové kontroly v bytech, ani měsíční odepisování stavu bytových vodoměrů nenaznačuje žádný černý odběr a ani ve společných prostorách není vidět žádný únik vody), prosím o radu, jak správně rozúčtovat spotřebu vody.Máme vodu platit podle skutečného stavu na bytových vodoměrech a rozdíl 102m3 rozdělit rovným dílem mezi 12 bytových jednotek bez ohledu na spotřebu jednotlivých bytů nebo je správné při rozdělování nadspotřeby zohlednit počet osob žijících v jednotlivých bytech nebo je správný jiný postup?

Odpověď na otázku

K Vašem dotazu je předem třeba konstatovat, rozdíly v letech 2005 a 2006 (vřádu 1%) jsou podle našich zkušeností mimořádně nízké a nesetkáváme se snimi příliš často. Obvyklé rozpětí rozdílů je mezi 8-15%, přičemž rozdílynad 20% nejsou výjimkou.Příčin k takovým rozdílům je celá řada a začínají unedokonalosti bytových vodoměrů a končí nelegálním jednáním obyvatel domu.Vaše informace, že všechny vodoměry (včetně patního) byly vyměněny ještěnení důvodem k opuštění pochybností. Bylo by třeba znát, jaké bytovévodoměry byly instalovány, neboť ne všechny výrobky na trhu jsou rovnocenné.Rozúčtování nákladů na studenou vodu řeší Cenový výměr MF č.01/2009 apostupuje se tak, že celkový náklad (stanovený podle náměru patního měřidla)je třeba rozdělit mezi konečné spotřebitele. Jsou-li instalovány bytovévodoměry, pak se na jejich náměry vodoměrů hledí jako na poměrové dílky acelkový náklad je tedy proporcionálně rozdělen v poměru jednotlivých náměrů- jinými slovy, i diference (o níž píšete) je proporcionálně rozdělena mezikonečné spotřebitele.