Rozdílnost použitých oken.

  1. ARTAV
  2. Rozdílnost použitých oken.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, bydlím v cihlovém řadovém domě s 30 byty a společnou kotelnou. Existuje prosím v zákoně pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování TUV nejaký koeficient určující při výpočtu rozdílnost použitých oken v jednotlivých bytech (např. plastova okna, dřevěná okna s kovovým či silikonovým těsněním, dřevěná okna bez těsněni atd.).

Odpověď na otázku

Ve vyhlášce MMR č. 372/2001 Sb.,kterou se stanoví pravidla pro rozúčtovánínákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování tepléužitkové vody mezi konečné spotřebitele je v §4 (3) uvedeno, že přirozdělení spotřební složky nákladů na vytápění vlastník použije korekce avýpočtové metody,…“ které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěnýchmístností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.“Vyhláška však neobsahuje konkrétní návody, tudíž je na vlastníkovi objektu,jak zhodnotí rozdílnou tepelnou náročnost místností s ohledem na jejichpolohu, případně zdali a jakým způsobem zhodnotí i tepelné vlastnosti danérozdílnou kvalitou oken. Objektivní posouzení by bylo možno provést výpočtemtepelných ztrát jednotlivých místností a jejich porovnáním.Kompletní výpočettepelných ztrát je však poměrně náročný a finančně nákladný.