rozdíly patního a byt.vodměrů

  1. ARTAV
  2. rozdíly patního a byt.vodměrů
ostatni

Text otázky

Dobrý den, jsem pracovnicí bytového družstva a již několik let provádím vyúčtování služeb. Největším problémem jsou rozdíly bytových a patních měřiřů SV.U většiny domů vychází rozdíl do 15 %, zhruba u 5% domů od 15-20%.Při odečtech samosprávám doporučujeme, aby kontrolovaly plomby, cejchy, zkusily, zda se při odběru vodoměr točí, aby odečítaly měřice patní i bytové ve stejný den. Vodárenská a.s. nám vodu fakturuje podle námi hlášených stavů, nikoliv podle jejich průměrných výpočtů.Tak si skoro myslím, že víc pro to udělat nemohu. Máme jeden dům o 150 bytech a dvou vstupech. Na jednom patním vodoměru vychází rozdíl od roku 2000 vždy do 10 %, na druhé patě je to od 10-18 %. Samozřejmě při tomto počtu bytů je rozdíl v hodnotě m3 vysoký -cca 600 m3. Vloni měli rozdíl 18 % a doporučila jsem jim přezkoušení patního vodoměru, protože jsem věděla, že mu končí platnost a Vodárenská ho bude měnit. To odmítli. Letos po výměně vychází rozdíl cca 11 %, tak jsem jim řekla, že to je v pořádku. Obrátili se na naše vedení a z porady vyplynulo, že budeme muset řešit všechny rozdíly nad 10 %. Pokud v domě není ještě neměřený odběr někde ve sklepě, nenapadá mě již nic jiného, co bych mohla pro to udělat. Můžete mi ještě poradit? Děkuji

Odpověď na otázku

Domovní i bytové vodoměry jsou technická zařízení a jako taková mají podle příslušné technické normy i své tolerance, které musí pro správnost měření splňovat.Tyto tolerance se měří v laboratorních podmínkách a to na zkušebních zařízeních státní metrologií čR Autorizovaných metrologických středisek.Pro reálný provoz vodoměrů potom platí, že při posuzování vlastností měřičů protečeného množství vody v době platnosti jejich ověření se vodoměr považuje za správný, pokud zjištěné chyby nepřesáhnou svojí hodnotou dvojnásobek dovolených chyb stanovených příslušným metrologickým předpisem a platných pro prvotní ověření vodoměrů (oznámení ve Věstníku ÚNMZ č. 9/1995 a oznámení 01/03).V praxi to znamená, že do rozdílu 20% mezi patním a bytovými vodoměry jsou naměřené hodnoty relevantní a správné. Při rozdílu nad 20% je nutné provést rozúčtování náhradním způsobem (nejlépe podle počtu osob) a pro vlastníka takový stav znamená, že musí hledat, kde je v systému měření chyba. Např. zda jsou měřeny všechny výtoky SV (prádelny), protékají splachovače WC, domovní vodoměr měří špatně nebo má prošlou dobu úředního ověření, někdo z nájemců ovlivňuje měření svého bytového vodoměru (výrazně nízká spotřeba) nebo je voda neoprávněně čerpána jako neoprávněný odběr v technických nebo společných prostorách.Současně je nutno konstatovat, že vždy se rozúčtují pouze celkové náklady na dodávku SV do objektu podle fakturačního domovního vodoměru a bytové vodoměry slouží pouze jako poměrová měřidla a to přesto, že jsou měřidly stanovenými (podléhají úřednímu ověření).Vy jako rozúčtovatel nemůžete za vlastníka (jednotlivé samosprávy) řešit technická opatření pro zjištění rozdílů v měření. Můžete pouze Vaše vedení upozornit na skutečnost, že jím stanovený limit 10% je pro jakoukoliv úpravu rozúčtování nad rámec spotřeby vodoměrů právně zpochybnitelný.Nevýhodou pro Vás je, že oblast rozúčtování spotřeby SV v ZJ dosud neřeší žádná specifická legislativní norma.