Rozdíly v měření studené vody

  1. ARTAV
  2. Rozdíly v měření studené vody
ostatni

Text otázky

Pokud rozdíl měření spotřeby stud. vody v jednotlivých bytech a na patním měřidle domu činí více než 16%, mohou se tyto výsledky měření považovat za za nevěrohodné? Pokud ano, jakým způsobem je možné tuto celkovou spotřebu rozpočítat mezi jednotlivé byty? Jedná se o společenství vlastníků v panelovém domě. Děkuji za odpověď. Kolková

Odpověď na otázku

Především je nutné prověřit,zda patní vodoměr SV má platné úřední ověření. Pokud ne, pak požádatdodavatele o zajištění nápravy. Pokud má ověření prošlé, lze údaj tohotovodoměru zpochybnit a žádat dodavatele SV o použití údajů bytových vodoměrůk fakturaci spotřebované SV. Dále je nutno konstatovat, že pro rozúčtování nákladů na spotřebustudené vody nebyl dosud vydán žádný všeobecně platný předpis.Doporučuji, aby vaše společenství vlastníků přijalo pro tuto činnost vlastnípředpis. V něm pak může být stanoveno, že v případě rozdílu mezi součtemnáměrů v bytech a fakturačním měřidlem bude rozdíl větší naž 15% a nebylomožno zjistit čím byl tento rozdíl způsoben (např. že v určitých bytechnefunguje správně bytový vodoměr – vykazuje nepravděpodobně malou spotřebu),nebude rozúčtování provedeno podle bytových vodoměrů, ale podle počtubydlících osob.Pokud by bylo zjištěno, ve kterých bytech vodoměr stojí, nebo po určitoučást období stál, nebo ukazuje výrazně nižší než skutečnou spotřebu, jemožno určit spotřebu náhradním způsobem jen v těchto bytech.Takováto pravidla si ale musíte vytvořit sami, protože obecná dosudneexistují. ARTAV připravuje návrh pravidel pro rozúčtování studené vody. Veřejnosti bude představen na odborném semináři dne 26.10.2006 v BudověSčMBD v Praze 4 – Podolí.