Rozdíly v nákladech

  1. ARTAV
  2. Rozdíly v nákladech
ostatni

Text otázky

Jak lze v praxi chápat ustanovení par. 4 odst. 4 Vyhl. 372/01 Sb. Bude-li průměrný náklad v domě 300 Kč/m2, musí se jednotlivé byty svými náklady vejít do intervalu -40,+40%, nebo celkový náklad přepočtený na m2 nesmí být rozdílný vzájemně o více než 40%? Jaký je nejčastější způsob tohoto výpočtu - tzn. matematický výpočet? Děkuji

Odpověď na otázku

Průměrný náklad je celkový náklad dělený celkovou započitatelnou plochou, neboli přepočtený na 1m2 započitatelné plochy.Náklad na vytápění účtovaný jednotlivým bytům přepočtený na 1m2 započitatelné plochy bytu se nesmí odchýlit od této průměrné hodnoty o více než 40%. Ve Vámi uvedeném příkladu, kdy průměrný náklad je 300 Kč/m2, musí tedy být v intervalu 180 až 420 Kč/m2.

Menu