Rozdíly v základní složce nákladů na teplo

  1. ARTAV
  2. Rozdíly v základní složce nákladů na teplo
ostatni

Text otázky

Obdrželi jsme vyúčtování tepla za rok 2016 a mne tam překvapili rozdíly v nákladech na základní složku tepla, která je u bytů stejné velikosti různá př. byt o velikosti 53,50 m2 má jednou náklad 5226,96 Kč a v druhém případě byt o stejné velikosti má náklad na základní složku 5479,66 Kč. Když jsem se na to ptala firmy, která nám provádí rozúčtování tepla, tak mi bylo sděleno, že podle nové vyhlášky se postupuje tak, že byty náklady na byty jsou přepočítávány v několika variantách. A tak byt s nižší základní složkou byl zařazen do varian ty- kde jsou byty, které netopí na 80% a byt s vyšší základní složkou byl zařazen do druhé varianty, kde jsou byty, které topí v mezích vyhlášky.Jak je to možné, že se mohou základní složky lišit? Chápala bych to u spotřební, ale v základní složce se promítají náklady na větrání, propustnost stěn atd.

Odpověď na otázku

V nových předpisech pro rozúčtování tepla (vyhl.269/2015 Sb.) nebylo dosti jasně vysvětleno, jak se má zacházet se základní složkou nákladů. Tento nedostatek byl upřesněn v metodickém pokynu MMR, vydaném 1.2.2017 (viz stránky MMR nebo www.artav.cz), kde se uvádí, že rozdělení nákladů na základní a spotřební se provede pouze jednou a v dalších stupních výpočtu zůstane zachována stejná výše základní složky nákladů na 1m2 ZPP.Text platných předpisů však lze vykládat i tak, jak jej pochopil Váš rozúčtovatel a proto je obtížné kritizovaný nedostatek reklamovat jako chybu.

Menu