ROZDILY VODOMěRU

  1. ARTAV
  2. ROZDILY VODOMěRU
ostatni

Text otázky

DOBRY DEN.JE MOŽNE ABY VZNIKL ROZDIL MEZI PATNIM A BYTOVYM VODOMěREM ROZDIL 45%A MUSIME TENTO ROZDIL HRADIT

Odpověď na otázku

Rozdíly mezi náměrem patního měřidla a součtem náměrů bytových vodoměrů jsou běžné, záleží však vždy na jejich velikosti. Ve Vámi popisovaném případě je rozdíl natolik veliký, že by vlastník objektu měl zjistit jeho příčiny. Ty mohou být rázu technického (vadné vodoměry, neměřené úniky vody, atp.) nebo mohou mít základ v nelegálním chování konečných spotřebitelů. V případě technických závad je nezbytné jejich odstranění a případné použití náhradních způsobů rozúčtování v návaznosti na dohody platné ve vašem objektu. V případě druhém se velmi osvědčuje provedení opakovaných, předem neohlášených, kontrolních odečtů s kompletní kontrolou rozvodů a vodoměrů včetně jejich plomb. Pro detailní posouzení problému neobsahuje Váš dotaz dostatek vstupních informací, nicméně platí, že pokud by se neprokázala vada patního vodoměru, je nutné celkovou spotřebu vody uhradit dodavateli v plné výši.