Rozlišení byt. a domov. vodoměru

  1. ARTAV
  2. Rozlišení byt. a domov. vodoměru
ostatni

Text otázky

Prosím o sdělení, kdo rozhoduje o montáži typu vodoměru, zda bytový (pro byty ano) a kdy domovní - např. pro nebyt. prostory s větší spotřebou stud. vody (mateřská škola vestavěná v domě apod.). Ev. prosím doporučte zákon, který tuto problematiku řeší.Děkuji

Odpověď na otázku

O dimenzi instalovaných vodoměrů rozhoduje projektant na základě bilance spotřeby vody, provedené na základě ustanovení vyhlášky 120/2011 Sb. a navrhovaných nebo stávajících technických podmínek rozvodů v objektu.