rozpočet záloh na vztápění bytového domu

  1. ARTAV
  2. rozpočet záloh na vztápění bytového domu
ostatni

Text otázky

Dobrý den,poraďte mi jak rozpočítat zálohy na vytápění bytového domu s 8 byty z nichž jeden je vytápěn vlastním zdrojem-elektřinou,tudíž není napojen na centrální vytápění z plynové kotelny v bytovém domě.Také nemáme nainstalovány měřiče tepla na radiátorech.Děkuji

Odpověď na otázku

Dle §3 (3) vyhlášky 372/2001 Sb. zálohy na úhradu nákladů na tepelnou energii na vytápění a na poskytování teplé užitkové vody stanoví vlastník přimšřeně k vývoji nákladů ve dvou z klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích obdobích. Dále dle §4 (5) vyhlášky v zúčtovací jednotce, ve které u konečných spotřebitelů nejsou instalovány měřiče tepelné energie nebo indikátory vytápění, vlastník spotřební složku rozdělí mezi konečné spotřebitele obdobným způsobem jako složku základní, tedy podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.U bytu vytápěného elktřinou je nutno, na základě způsobu jak k tomuto vytápění došlo, uvážit podíl tohoto bytu na nákladech na vytápění dle §6 (2) vyhlášky 372/2001 Sb.