Rozpočítání spotřeby tepla.

  1. ARTAV
  2. Rozpočítání spotřeby tepla.
ostatni

Text otázky

Teplo rozúčtovává fi. dle vyhlášky 372.Již po čtyři roky je spotřeba tepla v jednom a tom samém bytě nadměrně vysoká a převyšuje hodnotu 40% oproti průměru.Náklady tedy musí uhradit ostatní majitelé bytů. Je možno se bránit?

Odpověď na otázku

Možnost obrany ostatních spotřebitelů proti dodatečnému rozpočtení nadměrných nákladů za spotřebitele, jehož náklady opakovaně přesahují 40% limit neřeší explicitně ani vyhláška MMR č. 372/2001 Sb., ani metodický pokyn MMR k této vyhlášce ze dne 19.12.2002 pod č.j. 28203/2002-71. V něm se pouze uvádí:“ Rozptyl měrných nákladů nelze chápat jako průkaz spravedlivého rozúčtování ve všech případech; toto pojistkové kritérium by nemělo umožňovat uživateli nadměrné a neplacené plýtvání teplem ( např. otevřeným oknem).“Z dotazu není zřejmé, jak vysoká je odchylka od povoleného limitu, ani důvod této odchylky. Pokud by se jednalo o prokazatelné plýtvání, jak je uvedeno výše, nabízí se možnost, aby na základě tohoto doporučení přijal vlastník zúčtovací jednotky rozhodnutí ve smyslu §454 Občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení a s využitím §456 OZ předmět bezdůvodného obohacení vydal tomu, na jehož úkor byl získán. V případě, že je odchylka způsobena objektivními důvody – stavem objektu či otopné soustavy, měl by vlastník zajistit odpovídající tepelnou stabilitu.¨