Rozpočítávání nákladů podle plochy.

  1. ARTAV
  2. Rozpočítávání nákladů podle plochy.
ostatni

Text otázky

Dobrý den,jsem spoluvlastníkem bytového domu, kde nejsou instalovány měřiče tepla. Rozúčtování nákladů na vytápění provádíme podle započitatelné plochy. V uplynulém zúčtovacím období došlo k situaci, že jeden z bytů nebyl celý rok obydlen. Nevím, jak tuto situaci zohlednit ve vyúčtování. Napadlo mě postupovat podle tohoto modelu: - 40% celkových nákladů rozpočítat podle plochy jednotlivých prostor / celková otopná plocha domu........platí všichni i v případě, že netopí - 60% celkových nákladů rozpočítat podle skutečně odebraného tepla tj. v našem případě poměrem plochy jednotlivých prostor / celkové ploše skutečně vytápěné..... platí ti, kteří topíJinak opravdu nevím, jak postupovat. Přeci není možné, abych platil za prostor, kde byly uzavřeny všechny radiátory, plnou cenu. Děkuji za radu.J. Vávra

Odpověď na otázku

Vámi popisovanou situaci jednoznačně řeší §6, odst. 6 vyhlášky 372/2001Sb., tedy nemá-li zúčtovací jednotka, byt či nebytový prostor svého konečného spotřebitele, rozumí se konečným spotřebitelem vlastník (ve Vašem případě všichni spoluvlastníci).Vámi navrhovaný způsob rozdělení nákladů je nelegální. Jediný správný postup je rozdělení nákladů dle započitatelné podlahové plochy a to na všechny byty.Ono zohlednění se Vám již projevilo v celkové výši nákladů za objekt, pokud jste samozřejmě provedli regulaci vytápění neobsazeného bytu na hranici temperace pro tepelnou stabilitu objektu (snížení hranice vytápění na nižší vnitřní teplotu místností bytu).Nížší částky za vytápění bytu temperovaného na sníženou teplotu lze účtovat jen tehdy, jsou-li všechny byty v zúčtovací jednotce vybaveny měřicí nebo indikační technikou. Pak jsou náklady na vytápění, v souladu s citovanou vyhláškou děleny na základní a spotřební a spotřební náklady jsou účtovány diferencovaně, na základě regisrované intenzity vytápění.Závěrem poznamenáváme, že podle zákona 318/2012 Sb. je instalace zmíněné registrační techniky pro všechny vlastníky bytovách domů povinná od 1.1.2015.