Rozpor ve vyúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Rozpor ve vyúčtování tepla
legislativa

Text otázky

Dobrý den. Protože jsem zde svůj dotaz položený 17.4. nenašel, posílám jej s upřesněním znovu. Jsem majitelem jednoho z nebytových prostorů umístěných v přízemí bytového domu. Náš prostor je nad nevytápěnými sklepy, dvě stěny sousedí s nevytápěnými chodbami, dvě s venkovním prostorem a pouze část stropu (25% z celkové plochy) je pod vytápěnými byty. V našem prostoru provozujeme kosmetiku, masáže a solária. Při vyúčtování tepla od r.2016 nám vzniká výrazný nedoplatek, protože spotřeba naměřená měřiči na radiátorech (přestože byla stejná jako předchozí léta), byly navýšena koeficientem až na pětinásobek (na 80% průměru) kvůli malé spotřebě tepla. Při reklamaci mi bylo vysvětleno že je to vše v souladu s vyhláškou 269/2015. Proč je toto pro mne problém. Už při rekonstrukci nebytového prostoru jsem investoval nemalou částku do úspor tepla. Jednak využíváme velké osluněné prosklené jižní strany prostoru, hlavně ale rozvodu teplého vzduchu od provozovaných solárií, které mají vysoký výkon . Tím jsem dosáhl výrazné úspory především v zimě, kdy je provoz solárií nejvyšší. Nyní mám platit za teplo dvakrát, jednou ve formě elektřiny pro solária, podruhé za teplo neodebrané, formou navýšení koeficientem. Navíc tím má nemalá investice do rozvodů teplého vzduchu od solárií byla zbytečná. Jak se bránit této evidentní nespravedlnosti, kdy musím platit za teplo, které jsem prokazatelně neodebral, a ani nikomu přes zeď neukradl. Naopak vytápím přes zeď sousední nevytápěné chodby bytového domu. Tento způsob výpočtu tepla (přestože původní úmysl byl patrně dobrý), vnímáme jako velkou nespravedlnost. V současné době přitápíme radiátory, napojenými na cetrální rozvod domu. Naším prostorem dále prochází stoupací rozvody k bytům nad námi (celkem 5 stupaček s trubkami cca36mm). Za jakých podmínek mohu přejít na vlastní zdroj tepla (přepojení radiátorů a zaizolování stupaček) a jakou část nákladů na teplo bych dále musel platit domu? Provozoven v přízemích bytových domů s podobným problémem u nás není málo (pekárny, pizzerie, restaurace) a určitě si zaslouží slušné a spravedlivé zacházení. Nyní máme kvůli nařízení vlády provozovnu celou zimu zavřenou a přesto bude účet za teplo vysoký. Jakým způsobem mohu dosáhnout nějakého narovnání (např. prokázat skutečnost nějakým energetickým auditem)? Je možno dosáhnout spravedlnosti žalobou? Jsme společenství vlastníků a pověřený správce je bytové družstvo. Předem děkuji za odpověď. Jaroslav Koliba

Odpověď na otázku

Dolní limit stanovený zákonem č. 67/2013 Sb. a vyhláškou č. 269/2015 Sb. má zabránit tomu, aby se uživatelé některých (obvykle středních) bytů nenechali bezplatně vytápět prostupem z ostatních bytů.
Tato situace ve Vašem případě pravděpodobně nepřichází v úvahu. Dohodněte se s poskytovatelem služeb (SVJ jako vlastníkem domu), aby ve Vašem případě nebyla při rozúčtování uplatněna dolní hranice nákladů na vytápění a aby Vám byly účtovány spotřební náklady jen podle registrované spotřeby, tedy standardním způsobem. Základní složku budete platit podle započitatelné podlahové plochy a spotřební složku nákladů podle přepočtených náměrů na indikátorech topných nákladů.
-japo-