Rozptyl -25%

  1. ARTAV
  2. Rozptyl -25%
ostatni

Text otázky

Vyhláška č. 372/2001Sb uvádí hodnotu rozdílů, v nákladech na 1m2 započitatelné podlahové plochy, jednoznačně +- 40%. Metodický pokyn k této vyhlášce připouští rozsah 0 až 40% s dosti nejasným vysvětlením.PTÁM SE: Pro jaké podmínky lze použít odchylku -25%?V našem SBD, ale i v ostatních organizacích se o tomto vedou stále velké polemiky. Majitel domu tj. družstvo, trvá stále jenom na strohém znění §4 odst.4, že odchylka může být jenom 40% jak to říká vyhláška a v žádném případě nechce připustit vysvětlení a rozpis tohoto problému jak jej uvádí Metodický pokyn. Za 10 let používání poměrových elek. indikárotů na měrení tepla jsme získali nějaké zkušenosti a tak víme, že odchylka -40% jak uvádí vyhláška není pro náš dům zcela vyhovující a velice by nás potěšilo, kdybychom mohli použít odchylky dle Metodického pokynu, třeba -25%, tím by se částečně vyrovnaly rozdíly platby u těch uživatelů, kteří přijímají teplo prostupem stěn ze sousedních bytů, a také částečně ze stoupaček a zpáteček, a nic za něj neplatí

Odpověď na otázku

Argumentem pro použití pozměněné spodní meze (-40 %) je ustanovení vyhlášky o vytápění (č.194/2007 Sb.), která říká, že teplota ve vytápěných místnostech nesmí za běžných okolností podkročit tzv. „teplotu tepelné stability objektu“, což je obvykle teplota v rozmezí 16-18 °C. Tato hodnota je součástí energetického pasportu budovy a pro případ, že činí zmiňovaných 16 °C, lze upravit spodní mez dotčeného limitu na -25 %. O aplikaci tohoto principu se vlastník objektu vždy může poradit s odbornou firmou, která pro něho zabezpečuje službu rozúčtování anebo s některým členem asociace ARTAV.