Rozúčtoávní tepla v nebytových prostorách

  1. ARTAV
  2. Rozúčtoávní tepla v nebytových prostorách
ostatni

Text otázky

Spravujeme společenství vlastníků, kde jsou byty i nebytové prostory, jak kanceláře tak garáže. Vytápění mají centrální. Dotaz: Garáže namají topení, ale jsou včleněny do objektu tak, že s místnostmi s otopným tělesem přímo sousedí. Vlastník garáže v domě nevlastní bytovou jednotku a tedy do domu,kde jsou obytné části a společné prostory(sušárny atd.)nemá přístup. Má být v garáži napočítána spotřeba tepla, tedy jeho základní složky dle započítatelné podl.plochy.

Odpověď na otázku

To, že v současnosti nemají garáže vytápění, není podstatné.Správce nebo vlastník objektu by měl zjistit, zda bylo v minulosti při kolaudaci objektu ÚT do garáží projektováno a instalováno.Podud ANO – základní složku je třeba účtovat dle §6, odst. 2, jako odpojený nebytový prostor. Pokud NE – neúčtuje se nic a §6, odst. 2 se na tyto prostory nevztahuje (viz metodický pokyn k vyhlášce 372/01Sb.).