Rozúčtovánání tepla se sankcí po instalaci podlahového vytápění

  1. ARTAV
  2. Rozúčtovánání tepla se sankcí po instalaci podlahového vytápění
legislativa

Text otázky

Majitelka bytu si v roce 2014 provedla se souhlasem stavebního úřadu a SVJ změnu vytápění - z radiátorů na podlahové vytápění v domě s centrálním vytápěním. Na původních radiátorech byla poměrová měřidla, nyní jsou na přívodech osazeny ultrazvukové kompaktní měřiče tepla. Nový předseda SVJ od roku 2017 nyní účtuje pokutu 3násobku průměrné hodnoty s odkazem na par.6 odst.3 zákona č.67/2013 Sb.. Tuto pokutu nárokuje zpětně 3 roky. Je tento postup dle Vašeho mínění správný? Děkuji, Šmíd

Odpověď na otázku

Pokud byla změna vytápění provedena se souhlasem stavebního úřadu a společenství vlastníků jednotek, je požadavek na uplatnění navýšení dle vyhlášky č.269/2015 Sb., § 3, odst. 5 neoprávněný. Problémem ale zůstává stanovení pravidel, jak zakomponovat náměry z ultrazvukových měřičů tepla do celkového rozúčtování v rámci zúčtovací jednotky. Pro takový případ je nutné, aby pravidla byla vytvořena a schválena v souladu se stanovami SVJ. Standardní rozúčtovací procedura stanovená zákonem č.67/2013 Sb. v platném znění a shora zmíněnou vyhláškou vámi zmiňovaný případ neřeší.

-JZ- – LCH- -PH-

Menu