rozúčtování

  1. ARTAV
  2. rozúčtování
ostatni

Text otázky

Dobrý den,poptávám řešení:manželka mého kolegy má v pronájmu v bytovém domě zubní ordinaci.Při uzavírání smlouvy souhlasili s tím, že budou platit polovinu spotřeby plynu.Plyn spotřebovávají pouze na topení v radiátorech (5 ks), ostatní byty jak na topení tak i na vaření a proto došli k názoru, že polovina platby je nepřiměřená.Uvažuje proto nad možností měření vlastní spotřeby.Je možno na radiátory, popř. jejich přívod osadit nějaké měřidlo, jehož měření bude závazné pro výpočet spotřeby plynu při fakturaci? Musí s tím majitel domu souhlasit?Děkuji

Odpověď na otázku

Případ, který popisujete, je dosti neobvyklý. Obecně platí, že v bytovém domě musí být náklady na vytápění rozdělovány mezi konečné spotřebitele podle vyhlášky č.372/2001 Sb. Ta mimo jiné požaduje i jednoznačné stanovení celkových nákladů na vytápění, tedy v případě Vašeho kolegy náklady na zemní plyn očištěné od nákladu na plyn pro vaření. Rozhodně by tedy dodávka plynu do domovní kotelny měla být samostatně měřena, třeba podružným měřidlem. Co se měření spotřeby tepelné energie pro vytápění týče, stanovuje novela zákona o hospodaření energií (zákon č.318/2012 Sb.) povinnost pro vlastníka domu do konce roku 2014 instalovat poměrové měření tepla (indikátory topných nákladů nebo bytové kalorimetry – podle vhodnosti způsobu pro daný typ budovy) a následně pak rozdělovat náklady na vytápění podle indikovanýc/měřených spotřeb. Mimo to, nový zákon č.67/2013, jehož účinnost začíná od 1.1.2014, nedovoluje náklady na vytápění řešit paušální platbou, je-li nájemní vztah delší než 2 roky anebo na dobu neurčitou.

Menu