rozúčtování

  1. ARTAV
  2. rozúčtování
ostatni

Text otázky

Prosím o radu. Firma Dalkie nemá v DPS našeho paneláku měření tepla pro TUV a ÚT zvlášť,měří celkovou spotřebu,kterou rozděluje na teplo pro TUV a ÚT asi podle účinnosti přenosu ve výměníku,jak se domnívám. Realitní kancelář ale nepoužívá k rozúčtování ceny tepla na našich 33 bytů údaje Dalkie, za které skutečně jako SVJ platíme,ale svá, prý "lepší" čísla. Vyjma ceny za celkovou spotřebu. Dříve nám realitka celkové náklady za teplo počítala pro TUV a ÚT odděleně. Pro TUV:cena za kW tepelného výkonu za rok plus cena spotřebovaných GJ k ohřevu vody = celkové náklady ohřevu vody. A obdobně pro ÚT: cena za kW tepelného výkonu za rok + cena tepla k ohřevu radiátorů = celkové náklady na vytápění. Nyní nám už nějakou dobu realitka všechny náklady za teplo sečte " do kupy " a celkovou cenu po-dělí celkovými GJ a dostane stejnou cenu v Kč za GJ pro TUV i ÚT. Jsou tyto postupy správné? Vedení našeho SVJ to nezajímá, třebaže nás už dříve realitka připravila o desetitisíce korun kvůli nesnížení tepelného výkonu po zateplení domu.

Odpověď na otázku

Na základě Vašich informací nelze jednoznačně odpovědět. Obecně platí, že náklad na vytápění se musí rozúčtovávat odděleně od nákladu na ohřev a poskytování teplé vody. Doporučuji proto písemně požádat vlastníka objektu o podání informace dle §7 odst. 3 vyhlášky 372/2001 Sb. „vlastník seznámí konečného spotřebitele na jeho žádost s podklady, ze kterých vyúčtování vychází, popřípadě se způsobem rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody na ostatní konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce.

Menu