Rozúčtování dle indiv. vodoměrů

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování dle indiv. vodoměrů
ostatni

Text otázky

Dobrý den, je čistě záležitostí SVJ jakým způsobem provede rozpočítání studené vody v rámci SVJ ? Lze při souhlasu všech např. uzavřít smlouvy s jednotlivými majiteli byt. jednotek, že voda se jim počítat dle jejich bytového vodoměru ? Vím, že to není dobrý způsob, ale je to možné ? Děkuji. JF

Odpověď na otázku

Rozúčtování nákladů na studenou vodu řeší s účinností od 1. ledna 2014 § 5 zákona 67/2013 Sb. (1) Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.(2) Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby na dodávku vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody.

Menu