Rozúčtování dle vlastnických podílů

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování dle vlastnických podílů
ostatni

Text otázky

Jsme SVJ. Provedla jsem vyúčtování záloh vlastníků na služby a náklady na společné prostory jsem rozpočítala podle výše vlastnického podílu jednotlivých vlastníků. Jeden z vlastníků se domnívá, že je to nesprávný postup a rozúčtování by mělo býtpodle počtu osob jako tomu bylo před vznikem Společenství v nájemním domě. Kdo má pravdu?Děkuji vám za laskavou odpověď.V. Karásková

Odpověď na otázku

Ani jeden z uvedených postupů není správný.Rozúčtování nákladů na vytápění a za dodávku teplé vody se řídí pravidly uvedenými ve vyhlášce MMR č. 372/2001 Sb. Celkové náklady se dělí na základní a spotřební v poměru stanoveném vyhláškou. Základní náklady se rozdělují podle započitatelné podlahové plochy bytů, což bude přibližně odpovídat velikosti vlastnického podílu, spotřební podle skutečných spotřeb registrovaných pomocnými přístroji (vodoměry, měřiče tepla, indikátory topných nákladů).Pro rozúčtování studené vody a dalších služeb nebyl dosud vydán zvláštní předpis a postupuje se v souladu s občanským zákoníkem. Zvláštní předpis se v současné době teprve připravuje.