rozúčtování dvousložkové ceny za teplo

  1. ARTAV
  2. rozúčtování dvousložkové ceny za teplo
ostatni

Text otázky

Min.pro místní rozvoj nám sdělilo, :"pokud není teplá voda připravována centrálně, vyhl o rozúčtování se na vás nevztahuje, vytvořte svá pravidla, pro které získejte, alespoň 2/3 vlastníků". Máme bytové předávací stanice .Dodavatel tepla nás informuje, že pevná složka se platí za možnost připojení k dodavateli, za zajištění požadovaného výkonu, je stálá, bez ohledu na množství odebraného tepla. Druhá část ceny tvoří množství odebraného tepla v |Gj a cena za jeden Gj. Pevnou část ceny rozúčtujeme stejným dílem mezi bytové jednotky. Cenu za odebrané teplo v Gj oddělíme 40% na ohřev teplé vody (rozúčtujeme podle bytových vodoměrů) a zbytek 60% rozdělíme na ZS a SS (50:50) a postupujeme podle vyhlášky, v rozmezí 80-200% .postupujeme správně ?

Odpověď na otázku

Pro domy s bytovými předávacími stanicemi nebyla vydána žádná obecně platná pravidla. Je tedy na vlastníkovi domu, aby nějaká pravidla vydal a seznámil s nimi uživatele všech bytů. Pokud jde o SVJ je potřeba, aby tato pravidla byla odsouhlasena na shromáždění vlastníků dvoutřetinovou většinou. Pak jsou pro Váš dům legální a závazná.
Pokud by jste je chtěli někdy změnit, je to možné, opět po schválení na shromáždění vlastníků. Je třeba dodržet zásadu, že nová pravidla budou platit až pro účtované období, které bude započato po odsouhlasení nových pravidel.
-stad+japo-