rozúčtování na jednotky

  1. ARTAV
  2. rozúčtování na jednotky
ostatni

Text otázky

Vážení, v bytovém domě máme kromě bytových jednotek i jednu, která je na katastru vedena jako byt (nikdy ale v reálu bytem nebyla). Původně to byla lokální kotelna, nyní prostor určený k podnikání (firma tam je v nájmu). Majitel jednotky se nepodílí na nákladech rozpočítávaných na teplo a teplou vodu. Pravdou je, že v jednotce zřejmě není klasický radiátor, ale jen tepelné rozvody (horizontální a vertikální), některé zaizolované, některé nezaizolované. Vývod vody (v jednotce bývala kuchyňka, WC atd) prý je zazátkován, tudíž jsou snad od vnitřního rozvodu teplé vody odpojeni. Domnívám se, že minimálně by měli platit za základní složku tepla podle započitatelné podlahové plochy a za základní složku teplé vody podle podlahové plochy. Je to správná domněnka? A je možné započítat i spotřební složku tepla, které získává daná jednotka z tepelných trubek nebo jako jednotka, která je vyhřívaná okolními místnostmi s otopnými tělesy? V případě, že by měli platit pouze za základní složku, tak se již potom nevyužívá přepočet pro případ, že jednotka je pod průměrem, který povoluje zákon? Mohli byste prosím doporučit, jak začít tuto situaci řešit?

Odpověď na otázku

Pro rozúčtování nákladů na vytápění není rozhodující, zda jde o bytovou jednotku nebo o nebytovou jednotku v bytovém domě. Rozúčtování se provádí podobně, jen s případnou přirážkou k velikosti započitatelné podlahové plochy (dále ZPP) podle způsobu využívání nebytového prostoru podle přílohy č.1 vyhlášky 269/2015 Sb.Doporučujeme postupovat podle vyhlášky 269/2015 Sb., §5, odst. (2). Účtovat základní složku nákladů podle velikosti ZPP redukované podle počtu stěn, kterými sousedí s přímo vytápěnými místnostmi. Započítání zisků tepla z rozvodů ÚT, které procházejí místností: Koeficient pro případné navýšení ZPP podle přílohy č. 1 části A bodu 2) vyhlášky 269/2015 Sb. se navýší o koeficient n vypočtený podle vzorce n = 5S/A,kde S je celková plocha neizolovaného potrubí ÚT, které prochází místností aA je podlahová plocha místnostiLimity pro korekci celkových nákladů na vytápění se nepoužijí, vyúčtovaná částka bude jistě pod dolním limitem.Účtování teplé vody je jednodušší: 30% nákladů na ohřev vody podle podlahové plochy jednotky.