rozúčtování na základě výpočtu

  1. ARTAV
  2. rozúčtování na základě výpočtu
ostatni

Text otázky

Jsme SVJ domě o 12 bytech, ve kterých nemáme pro odpor několika majitelů měřáky.V 11 bytech provedli vlastníci na svůj náklad výměnu oken, v dvanáctém zůstala původní 40 let stará okna.Jako podklad pro získání dotace Zelená úsporám máme projekt autorizovaného inženýra, který prokazuje,že výměnou oken je dosaženo 20% nákladů na topení. Je možno tento výpočet považovat za podklad pro naúčtování o 20% vyšší částky za spotřební složku topení v bytě s původními okny?Děkuji

Odpověď na otázku

I Vaše rozúčtování nákladů na teplo musí být provedeno ve smyslu vyhlášky č. 372/2001Sb., konkrétně dle §4, odst. 2 a 5. Tedy dle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu k celkové započitatelné podlahové ploše bytů v zúčtovací jednotce.Bez instalace měření či indikace neexistuje žádná spotřební složka nákladů a v rozúčtování nelze v žádném případě promítnout jakékoliv zvýšení nákladů, byť objektivně vzniklých (např. netěsnostmi starých oken).Možná řešení Vašeho problému jsou dvě:1. zachováte stávající stav, kdy neměříte a vypočtený rozdíl budete požadovat občansko-právní cestou, jako bezdůvodné obohacení ve smyslu §451 a454 občanského zákoníku,2. provedete instalaci indikační techniky, která zvýšenou spotřebu registruje právě ve své spotřební části.Doporučujeme Vám použít variantu č. 2 – instalaci indikační techniky. Tomu z vlastníků, který instalaci indikátorů neumožní, bude účtováno dle §4, odst. 7 vyhlášky. Text vyhlášky naleznete na http://www.artav.cz/legislativa.html.