Rozúčtování nákladů.

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování nákladů.
ostatni

Text otázky

Dobrý den.V roce 2009 jsme k 30.6. prodali družstevní byt. Pro zjišťování spotřeby tepla jsou v bytě používány odpařovací indikátory. Odečty k termínu změny nájemce bytu bohužel nebyly provedeny. Jak má být provedeno rozúčtování základní složky nákladů na spotřebu tepla mezi nás a nového nájemníka? Společnost rozúčtovává základní složku procentuálně podle tabulky dlouhodobých měsíčních průměrů klimatické náročnosti dle přílohy č. 3 vyhlášky 372/2001 Sb. Je to skutečně v souladu s vyhláškou? Dále spotřební složka nákladů na teplo byla přepočtena dle tabulky klimatické náročnosti v %. 60% (% za leden – červen) spotřební složky účtuje firma nám. Výměna indikátorů spotřeby tepla přitom proběhla 21. 1. 2009 (pro vyúčtování za rok 2008) a 19. 1. 2010 (pro rok 2009). Společnost nám z hodnot odečtených na indikátorech v období 21.1.2009-19.1.2010 naúčtovala 20% z celkové spotřeby jako alikvót za spotřebu v lednu 2009. Mohu vzhledem k termínům odečtu požadovat, aby spotřeba za leden byla účtována novému nájemníkovi? Doplním, že naše spotřeba se v předchozích pěti letech pohybovala mezi hodnotou 6,5 – 9,5 jednotek a nový nájemník dosáhl spotřeby 24 jednotek, což je nárůst o více než 200% oproti průměrné pětileté spotřebě. Předem děkuji za Váš názor. Měšťanová

Odpověď na otázku

Vážená paní Měšťanová. Rozúčtování nákladů na otop při změně konečného spotřebitele, kdy nejsou známy odečty řeší §6 odst. 5 a) b) vyhlášky 372/2001 Sb. 5a) Spotřební složka nákladů na vytápění se rozdělí dle skutečné klimatické náročnosti příslušné části zúčtovacího období před a po termínu změny konečného spotřebitele; nejsou li tyto údaje známy , podle přílohy č.3 dané vyhlášky. _Spotřební složka byla určena správně._ 5b) Základní složka nákladů na vytápění se rozdělí v poměru počtu dnů vytápění bytu před a po termínu změny konečného spotřebitele. _Základní složka nákladů byla určena nesprávně._ Protože indikátory toných nákladů nejsou měřidly ale slouží k rozdělení nákladů za příslušné zúčtovací období (ve Vašem případě kalendářní rok), pozbývá jakékoliv doúčtování vzhledem k termínům odečtů (19.1.2010 a 21.1.2009) smysl. Text vyhlášky 372/2001 Sb. včetně příloh naleznete na našem webu www:artav/odkazy/legislativa.