rozúčtování nákladů

  1. ARTAV
  2. rozúčtování nákladů
ostatni

Text otázky

Prosím o rádu.Ve starším domě máme pronajatý v přízemí prostor ( prodejnu). Topení je řešeno následovně:plynový kotel , radiátory a společný plynoměr pro prodejnu a byt , který se nachází nad prodejnou v prvním patře. Dle mého názoru by plyn měl být rozúčtován dle podlahových ploch.Problém je , ale v tom ,že byt je delší dobu prázdný a dle majitele radiátory vypnuté.Majitel chce abychom veškerou spotřebu plynu zaplatili my . Je to tak správné ? Pod prodejnou je i nevytápěný sklep. Děkuji za radu. Wagnerová

Odpověď na otázku

Rozúčtování nákladů na konečné spotřebitele řeší vyhláška 372/2001 Sb. Dle § 4 této vyhlášky, v případech kdy nejsou v zúčtovací jednotce instalovány měřiče tepelné energie nebo indikátory vytápění, rozdělí vlastník náklad na konečné uživatele dle započitatelné podlahové plochy. Nemá- li zúčtovací jednotka, byt či nebytový prostor svého konečného spotřebitele, rozumí se konečným spotřebitelem vlastník (§6, odst. 6). Požadavek majitele je tedy neoprávněný.Vyhlášku 372/2001 Sb. naleznete na stránkách www.artav.cz v oddíle Odkazy – LEGISLATIVA.

Menu