Rozúčtování nákladů BD s bytovými předávacím stanicemi tj. s měřenou dodávkou tepla na patu bytu (otop a příprava TUV )

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování nákladů BD s bytovými předávacím stanicemi tj. s měřenou dodávkou tepla na patu bytu (otop a příprava TUV )
legislativa

Text otázky

V BD je instalování plynová kotelna jako zdroj tepla pro celý BD. Každá bytová i nebytová jednotka (v BD je kombinace bytových a nebytových jednotek pro komerční použití jako ordinace, služby atd.) má domovní (bytovou) předávací stanice s měřičem tepla (v GJ !!!) a jedinou teplenou energií dodanou do toho prostoru ( konečný spotřebitel) je topná voda z domovní plynové koleny přes domovní teplovodní rozvod (stupačky) pro tuto stanici. Topná vody je pak využita k otopu i přípravě TUV (ve stanci je průtokový deskový výměník pro přípravu TUV). Tedy nejedná se o společnou přípravu TUV v kotelně a její dodávku do bytových jednotek !!! Nikde tedy není evidován či použit žádný mechanizmus, který by z odebraného tepla (z domovního rozvodu, fakticky tedy z kotelny) odpočítal spotřebu tepla na přípravu TUV. Objem odebraného tepla pro TUV je dán zcela jinou závislostí než ohřev (zejména počet žijících osob a denní režim, druh využití), jsou zde jednotky bytové (počet uživatelů a jejich režim využívání TUV bude pro spotřebu TUV res. pro spotřebu tepla pro její přípravu rozhodující) a nebytové – prodejny, služby, kanceláře i lékaři (kde bude úplně jiný objem spotřeby tepla pro TUV v dané jednotce). Jednotky jsou vybaveny pouze vodoměr studené vody, ale tem měří jak spotřebu studené vody pro přípravu TUV, tak pro její přímou spotřebu, nelze spotřebu jednotky rozdělit na to, kolik proteklo výměníkem a byla tak ohřáta a spotřebována jako TUV . Na vyúčtování (lze poskytnout) pak nechápu rozdělení plochy na plochu podlahovou (TUV) a plochu podlahovou (otop) když samotný odběr tepla pro TUV se nijak neměří, nezjišťuje a ani přes spotřebu studené vody nelze to nelze zjisti, neboť není jasné kolik je skutečně spotřebováno pro přípravu TUV. Celková plocha však vyjadřuje rozlohu jednotky, kterou každý při pořízení zaplatil, ale to nevyjadřuje skutečnou výměru podlahové plochy, řekněme užitečné, tedy té, která není a zastavěna zdmi a příčkami. Jinými slovy z této plochy, na kterou se rozúčtován, mám k dispozici méně (řekněme i 30 metrů příčky tlusté 12,5cm hned naskočí 3,75m2), pak nemůže být plocha podlahová stejná jako celková. Nesouhlasím, že do TUV lze zavádět nějaký fixní faktor vztahovaný na vytápěnou plochu, jako je tomu u topení, tam bych tomu ještě rozuměl (otázka zda byt a ordinace je na to režimem vytápění stejně, podle mě ne, ale to je detail řešitelný nějakým koeficientem). Fixní složka vztahovaná na skutečně vytápěnou podlahovou plochu (ev. s nějakou korekcí, která se pak vyjadřuje jako upravená plocha), muže být použita pouze pro vyúčtování vytápění, s TUV nesouvisí (na stejné ploše muže být byt s jedním uživatelem nebo masáže, kde každou hodinu přijde 5 osob, které se po masáži osprchují, přece nebude mít takové zásadně odlišné chování s jasným vlivem na spotřebu TUV mít stejný mechanismus vyúčtování) . Podotýkám, že vstup do bytových předávacích jednotek, tedy spotřeba tepla v této jednotce je opatřena měřičem tepla (kalorimetrem) jako stanoveným (obchodním měřidlem) obdobně jako by šlo o dodávku od dodavatele tepla (SZT). Ten by taky nic nerozúčtovával, ale fakturoval by jen GJ bez ohledu, zda se teplem topí či ohřívá TUV . Zdrojem tepla domovní kotelna a nerozumí proč tedy náklady ve zdroji nejdou rozúčtovány těmito GJ jako spotřebou tepla (nyní po výměně měřiči v kWh). Dokázal bych si ještě představit nějakou fixní a spotřební složku, ale vzhledem k různému způsobu užívání rozpočítávat něco přes podíl plochy někoho poškodí a jiného zvýhodní. Rozúčtování provádí externí společnost dělají správu nemovitosti. Odmítá jakékoliv diskuse s tím, že všechno dělá dle plané legislativy. Nicméně jsme snad jedinný BD takto technicky řešený, jinde je také plynová kotelny, jako zdroj tepla, ale dochází tam k přípravě TUV centrálně v kotelně (Společná příprava TUV) a musí se tedy nějak rozpočítat náklady na přípravu TUV na jejich odběratele , tedy většinou vodoměrem měřící odběr TUV v bytových jednotkách. Opakuji u nás "vodoměr na TUV" není!! Necítím se nějak podveden ani netuším, zda změnou přístupu budu platiti méně či naopak budu paradoxně odplácet, ale spíše bych chtěl vyřešit z mého pohledu tuto nesystémovost. Proto jsme problém popsal možná až moc rozsáhle, ale je třeba správně pochopit provedení BD, tak aby názor byl objektivní. Chápu, že bez souhlasu všech nepůjde asi nic změnit (v případě objektivně správnějšího způsobu v případě legislativního vakua), ale v případě, že je stávající stav a způsob rozúčtování v rozporu s platnými předpisy, bude se naopak muset změnit. Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Pro domy s bytovými předávacími stanicemi nebyl dosud vydán žádný předpis pro rozúčtování nákladů na vytápění a dodávky teplé vody. Vlastník domu by měl zpracovat a s uživateli bytů dohodnout vlastní pravidla pro toto rozúčtování.

Doporučujeme Váš dotaz nasměrovat na MMR sekce bydlení.

Menu