rozúčtování nákladů na ohřev teplé vody

  1. ARTAV
  2. rozúčtování nákladů na ohřev teplé vody
legislativa

Text otázky

Dobrý den, v průběhu roku byly v domě , ve kterém vlastním bytovou jednotku, vyměněny plynové karmy za dálkovou dodávku teplé vody od externího dodavatele. Já a několik dalších vlastníků jsme již několik let předtím měli instalované bojlery a teplou vodu tedy neodebírám , ani nemám v bytě přípojku na teplou vodu. Ve vyúčtování za r. 2023 mi byla předepsána k úhradě částka 996,- Kč na úhradu Základní složky nákladů na ohřev TV . (30% nákladů na ohřev TV) Náklady na ohřev TV tvoří 30% Základní složka a 70% Spotřební složka. Má výbor SVJ právo požadovat úhradu této částky, když teplou vodu neodebírám a na vlastní náklady jsem před několika lety nechal odborně odmontovat karmu, instaloval bojler a zajistil dodávku dvoutarifního el. proudu? Podílím se tak na úhradě nákladů za spotřebu teplé vody těch majitelů bytů, kteří jsou napojeni na dálkovou dodávku TV Za odpověď předem děkuji. S pozdravem, P. Dvořák

Odpověď na otázku

V případě, že dodávka teplé vody byla v předmětné jednotce projektována, a byt byl dodatečně odpojen od služby, tak je v souladu s vyhláškou, že se byt podílí na základních nákladech na dodávku TV.

Vyhláška MMR č. 269/2015 Sb. v platném znění, § 5 Další zvláštní způsoby rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody v zúčtovací jednotce, odst. 2)

Na byty a nebytové prostory odpojené od vnitřního rozvodu vytápění rozúčtovává poskytovatel služeb základní složku nákladů na vytápění podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce; započitatelná podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru se přepočte na nepřímo vytápěnou započitatelnou podlahovou plochu podle přílohy č. 1 části A bodu 2 k této vyhlášce.