Rozúčtování nákladů na tepelnou energii

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování nákladů na tepelnou energii
ostatni

Text otázky

1) Prosím o sdělení, zda existuje SW pro rozúčtování nákladů na spotřebovanou tepelnou energii respektující vyhlášku 372. 2) Do jaké míry je uvedená vyhláška závazná pro společenství vlastníků v problematice rozúčtování TUV nesmyslně podle podlahové plochy a nikoliv podle počtu osob. Není problém provádět výpočet i když se počet osob v průběhu sezony mění.

Odpověď na otázku

Ad1) Jistě. Takový SW vlastní každá odborná rozúčtovací firma (viz seznam členů ARTAV na www.artav.cz).Ad2) Vyhláška 372/2001 Sb. je závazná pro všechny vlastníky domů s ústředním vytápěním. V §5 odst.(6) této vyhlášky se uvádí: „V zúčtovací jednotce, ve které u konečných spotřebitelů nejsou instalovány vodoměry, vlastník spotřební složku rozdělí podle průměrného počtu osob užívajících byt nebo nebytový prostor v zúčtovacím období a nebo v případě dohody všech konečných spotřebitelů podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostor v zúčtovací jednotce. Rozdíly v rozsahu vybavení jednotlivých bytů v zúčtovací jednotce mající vliv na odběr teplé užitkové vody zohlední vlastník přepočtem spotřební složky na základě odborného posouzení.“Není tedy pravda, že vyhláška předepisuje rozúčtování TUV podle podlahové plochy.