Rozúčtování nákladů na teplo

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování nákladů na teplo
ostatni

Text otázky

Dobrý den,prosím o odpověď na následující otázku, kterou jsem ani po pečlivém několikahodinovém hledání na vašich stránkách včetně odkazů nenašel. Jsme menší družstvo SVJ, celkem asi 60 bytových jednotek, velikosti od garsonky do bytů 4+1. Na začátku roku 2015 byly radiátory osazeny poměrovými digitálními měřiči Po spočítání průměrných nákladů na vytápění na 1m za použití korekčních koeficientů, se většina bytových jednotek vešla do tolerance stanovených §4, odst. 4 vyh. 372/2001Sb. Pouze jeden vlastník garzonky má extremní spotřebu o 160% vyšší než je průměr nákladů na 1m 2. Dalších asi 5 osob přesáhlo povolenou toleranci dle vyhlášky o 5 – 35% směrem nahoru.. Naopak spodní hranici tolerance přesahuje těsně o 2 – 6 % také asi 5 bytových jednotek. Prosím o uvedení relativně nejspravedlivějšího způsobu /algoritmu výpočtu/, jak se tyto přesahy za dodané teplo mají rozúčtovat. Za rychlou odpověď předem děkuji

Odpověď na otázku

Podle starých rozúčtovacích pravidel nebyl žádný způsob úpravy rozúčtování předepsán a rozúčtovatelé používali nejrůznější způsoby. Nelze říct, který byl více a který méně spravedlivý. Nová pravidla předepisují jednotný postup, který je uveden ve vyhlášce 269/2015 Sb. v §3, odst.(2). Text vyhlášky najdete na stránkách www.artav.cz.

Menu