Rozúčtování nákladů na teplo v nadstavbě

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování nákladů na teplo v nadstavbě
ostatni

Text otázky

Dobrý den, v našem bytovém domě, který je ve společenství vlastníků, byla vystavěna půdní vestavba a nadstavba. Teplo ze společné kotelny dopravuje nově vybudovanou stoupačkou, která je určena právě pro nově vzniklé byty. Na této stoupačce je za společným výměníkem umístěn kalorimetr ze kterého odečítá odebranou energii. Tuto hodnotu pak odečte od fakturačního měřidla a tuto rozdílovou část zaplatí. Nezdá se mi, že tento postup je v souladu s danou vyhláškou. Jeho náklady tvoří na qm asi 20 % ostatních spoluvlastníků. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Máte pravdu, uvedený postup není v souladu s vyhláškou. Nástavba je připojena k otopné soustavě domu a tvoří nedílnou součást společné zúčtovací jednotky ve smyslu vyhlášky 372/2001 Sb. Postup při rozúčtování nákladů by měl být asi následující:Celkové náklady na vytápění se nejdříve rozdělí na složku základní a spotřební, (v poměru dle vyhlášky). Základní složka se rozdělí podle započitatelné podlahové plochy (ZPP) celé zúčtovací jednotky (včetně nástavby). Celková spotřební složka (dále jen SS) se rozdělí na dvě části v poměru podle měřiče tepla pro nástavbu: SS pro nástavbu bude úměrná hodnotě spotřeby tepla zjištěné podružným měřičem pro nástavbu a SS pro původní část domu bude úměrná rozdílu mezi celkovou spotřebou a spotřebou změřenou podružným měřidlem. Takto získané hodnoty SS jak původní části tak i nástavby se dále rozdělí podle indikátorů pokud jsou instalovány a pokud ne, tak opět podle ZPP.