rozúčtování nákladů na teplo

  1. ARTAV
  2. rozúčtování nákladů na teplo
ostatni

Text otázky

Dobrý den, minulý rok jsem se stala předsedou SVB a náš správce mě informoval,že minulý výbor i přes upozornění, nerozúčtovával 2 roky po sobě náklady na teplo v souladu s právními předpisy ( vyhl.372/2001 Sb) a to tím,že nedodržoval hranice korekce nákladů dle § 4 odst.3 ,4 a rozúčtoval náklady na teplo dle skutečně spotřebovaného tepla. Na základě této informace jsem nechala rok 2013 rozúčtovat dle dané vyhlášky i s korekcemi . Vlastníci s vyúčtováním nesouhlasili a odhlasovali na shromáždění vlastníků přepracovaní dle původní metody.Je možné bez 100% souhlasu všech vlastníků takto postupovat?Dle zjištění vlastníci nerozumí rozúčtování nákladů a hledí jen na konečné částky.Dle vyjádření předchozího předsedy není vyhláška kogentní , ale dispozitivní.Prosím o radu jak postupovat v tomto případě.Děkuji.

Odpověď na otázku

Vyhláška 372/2001 Sb. je závazná. Pokud by podle zák. 67/2013 došlo k dohodě mezi vlastníkem domu a všemi konečnými odběrateli (ve Vašem případě k souhlasu všech vlastníků), že budete rozúčtování provádět podle jiných pravidel, mohla by tato nová pravidla platit pro rozúčtování následujícího období.Tedy, pokud by k dohodě 100% vlastníků došlo v průběhu tohoto roku, mohla by nová pravidla platit nejdříve pro rozúčtování období 1.1.-31.12. 2015, ketré se bude zpracovávat v prvním čtvrtletí roku 2016. Do té doby je v každém případě nutno postupovat striktně podle vyhlášky 372/2001.

Menu