Rozúčtování nákladů na topení

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování nákladů na topení
ostatni

Text otázky

Bydlím ve starší domě, který je rozdělen na část administrativní a část bytovou. Vlastník domu má v přízemí kanceláře včetně dosti velkých přístupových chodeb a vlastním vchodem. Od administrativní části je oddělena bytová část, která má rovněž samostatný vchod a byty jsou umístěny v 1.-3 .podlaží nad kancelářema. Budova má společnou plynovou kotelnu s jedním měřákem. Žádné další měřiče v domě instalovány nejsou. S vlastníkem domu se nemůžeme dohodnout na rozdělení podílu spotřeby tepla pro administrativní část a pro část bytovou. Lze přístupové chodby ke kancelářím považovat za společný prostor? Jak by se měla vypočítat jejich započítatelná plocha? A jak plocha společných prostor bytové části? Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Pokud přístupové chodby k nebytovým prostorům (ke kancelářím) neslouží i pro uživatele bytové části domu, mělo by být jejich vytápění či temperování účtováno jen uživateli, nebo uživatelům nebytových prostor.Naopak, pokud uživatelé kanceláří nepotřebují, nebo ani nemohou užívat společné prostory bytové části domu, neměli by se podílet na úhradě jejich vytápění. Pokud nejsou problémy s prostupy tepla mezi bytovou a nebytovou částí domu, bylo by nelepší rozdělit celkové náklady na dvě části, vytápění bytové části domu a vytápění nebytové části v poměru celkových započitatelných podlahových ploch. (Započitatelné plochy se přepočítávají podle tabulek 1. a 2. v příloze č.1. vyhl.372/2001 Sb.) Mezi uživatele bytů by se pak rozúčtovala jen část nákladů připadající na bytovou část domu.