Rozúčtování nákladů na ÚT

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování nákladů na ÚT
ostatni

Text otázky

Během účetního období r. 2017 došlo dne 14. září ke změně majitelů bytu / příjemců služeb.Součet náměrů na všech indikátorech tepla byl nulový ke dni předání bytu,jelikož byt nebyl užíván, a konečné stavy měřidel "naběhly" až po nastěhování nového majitele. Společnost provádějící rozúčtování nákladů na ÚT vypočetla podíly nákladů na ÚTu obou příjemců služeb takovým postupem, že do 1. cyklu rozúčtování zadala oba majitele jakoby se jednalo o dva byty.Pak logicky vyšel podíl původního majitele, přepočtený na m2 pod dolní mez průměrných nákladů celého domu, která byla následně použita ke korekci jeho opraveného podílu.U nového majitele byl vypočten jeho podíl až ve třetím cyklu rozúčtování! ??? je takový postup správný ???

Odpověď na otázku

Postup popsaný v dotazu je možný a není v rozporu s platnými předpisy. Ve vyúčtování však musí být zohleněno, že každý z příjemců služeb, postupných uživatelů bytu, užíval byt jen po určitou část roku, což z textu Vašeho dotazu nelze zjistit.