rozúčtování nákladů na vytápění

  1. ARTAV
  2. rozúčtování nákladů na vytápění
ostatni

Text otázky

Dobrý den, v domě se společným vytápění (zúčtovací jednotce) jsou v bytech na tělesech UT nainstalovány RTN. Na společný systém vytápění je napojen i jeden nebytový prostor, kam z důvodu atypického tělesa UT nelze stejný typ RTN jako je v bytech nainstalovat. Je zde třeba použít jiný typ měření tepla (např. poměrový měřič tepla)? Pokud ne, jakým způsobem lze pro tento nebyt vyúčtovat spotřební složku nákladů? Děkuji.

Odpověď na otázku

Z Vašeho dotazu není zřejmé, o jaký druh „atypického“ otopného tělesa se jedná. Je pravdou, že některé druhy otopných těles se v souladu s příslušnou normou (čSN EN 834)indikátory zásadně neosazují (tělesa, jejichž výkon nelze regulovat, otopná tělesa s ventilátory atp.). Na druhé straně řada, na první pohled atypických, otopných těles osadit lze pomocí speciálních přípravků či za použití indikátoru s odděleným čídlem. Pokud máte jistotu, že vaše atypické otopné těleso osadit nelze, pak je možným řešením (je-li to technicky proveditelné a ekonomicky přijatelné) instalace podružného měřiče tepla pro dotčený nebytový prostor; jeho náměr pak lze použít jako základ pro stanovení výše spotřební složky. V tomto případě však je třeba mít na paměti dvě důležité věci:- měřič tepla (byť použitý jako podružné měřidlo) podléhá povinnosti úředního ověření každé 4 roky,- způsob rozúčtování za použití podružného měřiče tepla (protože se nejedná o standardní model procedury) projednat s vlastníkem/nájemcem dotčeného nebytového prostoru a formalizovat jej do písemné dohody o způsobu rozdělení nákladů na vytápění.Každopádně doporučujeme shora vyjmenovaná opatření činit ve spoupráci s odbornou firmou, která má s podobnými případy dostatek zkušeností. Seznam takových dodavatelů naleznete na www.artav.cz

Menu