Rozúčtování nákladů na vytápění při překročení 40% odchylky.

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování nákladů na vytápění při překročení 40% odchylky.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, v našem domě s 33 byty měl jeden nájemník náklady na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové ploch o více než 40% vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky - § 4 odst. 4 vyhl. 372/2001 Sb. Vlastník domu postupoval při vyúčtování tak, že tomuto nájemníkovi snížil spotřební složku tak, aby nepřesáhla stanovenou hranici, a rozdíl rozpočítal mezi zbývající nájemníky. Je to správný postup?Předem děkuji za odpověď.E. Vrbková

Odpověď na otázku

Ano, jde o správný postup v souladu s Vámi citovaným § vyhlášky. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede vlastník úpravu výpočtové metody definované pro spotřební složku.Je třeba si uvědomit, že náklady zůstávají stále stejné a je nutné tyto v rámci rozúčtování pouze přerozdělit.

Menu