Rozúčtování nákladů na vytápění pro nebytový prostor odpojený od dodávky tepla

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování nákladů na vytápění pro nebytový prostor odpojený od dodávky tepla
legislativa

Text otázky

V objektu s jedním fakturačním měřidlem tepla na vytápění jsou jen 2 jednotky - nebytové prostory. Jeden se odpojil v loňském roce od zásobování teplem. Celý rok 2018 tedy byl bez přímého vytápění. Jak mezi tyto 2 nebyty správně rozdělit roční náklad dodávky tepla na vytápění naměřený fakturačním měřidlem? Ve vyhl. č.269/2015 Sb. je uvedeno v §5 odst.2 rozdělení základní složky nákladů podle poměru stěn, se kterými odpojený nebyt sousedí s vytápěnými prostory (druhého nebytu). Jak je to se spotřební složkou? Rozdělí se dle §3 odst.3 stejně jako základní složka a rozúčtuje se i na nevytápěný nebyt nebo se u nevytápěného prostoru nepoužije a hradí jí celou jen vytápěný nebyt?

Odpověď na otázku

Vyhláška 269/2015 Sb. a zákon 67/2013 Sb., ve kterých jsou stanovena pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění se týkají především bytů. Na nebytové prostory se tyto předpisy vztahují jen tehdy, jso-li umístěny v domech s byty. Pro rozúčtování nákladů na vytápění Vašeho domu tedy neexistují obecně platné předpisy. Způsob rozdělení těchto nákladů musí vlastník domu dohodnout s většinou nájemců.

-japo-

Menu