rozúčtování nákladů otop

  1. ARTAV
  2. rozúčtování nákladů otop
ostatni

Text otázky

Dobrý den , chtěla bych se zeptat , jakým způsobem se rozúčtují náklady na otop v bytě , pokud se v průběhu roku vymění konečný uživatel. V bytě jsou absolutní měřiče tepla, takže spotřební složka nákladů bude dle těchto měřičů. Zbývá základní složka nákladů na otop, která v první fázi je rozdělena na domě dle m2 podl. plochy. Ve vyhlášce je , že se dělí podle dnů vytápění před a po změně uživatele bytu , ale jak se určí ty dny, když je výměna třeba. v letních měsících. Děkuji

Odpověď na otázku

Dny vytápění vám může sdělit dodavatel tepla nebo provozovatel vaší kotelny podle záznamů v provozním deníku. Požádejte jej, ať Vám sdělí počet vytápěcích dnů od začátku účtovaného období až do data směny bytu a pak od tohoto data do konce účetního období. V poměru těchto dvou čísel by měla být rozdělena základní složka nákladů na vytápění.