rozúčtování nákladů při stěhování

  1. ARTAV
  2. rozúčtování nákladů při stěhování
ostatni

Text otázky

Dobrý den, z obecního bytu jsme se vystěhovali 26.6.2009. Následně v bytě probíhala rekonstrukce, v závěru roku se do bytu stěhoval nový nájemce. Obdržela jsem vyúčtování, ve kterém se celoroční náklady na teplo rozpočítávají tak, že ve formuláři je uvedeno 60% plochy bytu. Dále vyúčtování obsahovalo celoroční náměry poměrových měřidel. Podotýkám, že v domě je 48 bytových jednotek, obsazena byla sotva 1/3 bytů. V protokolu vyúčtování je uvedena položka "náklady neměřených bytů 59 788, Kč" Obávám se, že tyto náklady byly rozúčtovány nájemníkům. Uplatnila jsem reklamaci. Požadovala jsem, aby celoroční náklady byly sníženy v poměru na přepočtený počet dní, kdy jsme byt obývali (dle §6 odst.5) a opravu odečtených dílků podle předávacího protokolu zhruba na polovinu. Nový výpočet, který jsem obdržela, opět obsahoval celoroční náklady korigované na 60% podlahové plochy bytu. Náměr dílků byl opraven, ale ve výpočtu byl upraven korekční součinitel dle §4 odst.4 tak, že výsledná částka k doplacení se nezměnila. Je výpočet korektní? Domnívám se, že každý konečný spotřebitel, má obdržet vyúčtování, ve kterém jsou celoroční náklady rozděleny podle počtu dnů užívání bytu. Připouští vyhláška rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu snížením podlahové plochy bytu? Poraďte, zda je možné si nechat zpracovat kontrolní výpočet? Děkuji za odpověď. M.Valešová

Odpověď na otázku

Předně je třeba konstatovat, že za správnost rozúčtování odpovídá v plném rozsahu vlastník objektu. Dále platí, že je povinen postupovat podle vyhlášky č. 372/2001 Sb. Z Vašich informací nelze učinit jednoznačný závěr, nicméně několik skutečností, které uvádíte, jsou v rozporu s citovanou vyhláškou. Předně, pokud jste Vy bytě bydlela do konce června, pak byste měla participovat na nákladech na vytápění ve výši 60 % z celkových nákladů- tento podíl stanovuje příloha 3 uvedené vyhlášky. Odvození tohoto podílu od podlahové plochy je nesmyslné. Dále uvádíte, že je indikátory osazena pouze 1/3 objektu – V takovém případě nelze podle indikátorů rozúčtovávat a je třeba náklady rozdělovat výhradně podle započitatelné podlahové plochy. Vazba na požadavky §4, odst.4 nemá na Vámi popisované problémy přímý vliv.