Rozúčtování nákladů pro Ut a TV

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování nákladů pro Ut a TV
ostatni

Text otázky

Bydlím v domě s regulovaným nájemným se starou nájemní smlouvou. Soukromý majitel část domu pronajal jiné firmě, která v uvolněných bytech po jejich rekonstrukci a přestavbě na menší jednotky provozuje apártmány pro turisty. Dům má vlastní plynovou kotelnu, na kterou jsou napojeny jak zbývající nájemní byty, tak nové apartmány. Rozdíl je, že nájemníci mají vytápění radiátory, ale ne všichni mají namontovány měřiče. Apartmány radiátory nemají a mají vytápění podlahou. Rozúčtování UT a TV provádí majitel podle podlahové plochy domu. Při vyúčtování staví apartmány (bere je jako ubytovnu) na roveň nájemních bytů a používá pro oba koeficient 1. Je to správné?

Odpověď na otázku

Majitel domu postupuje při rozúčtování správně.Pokud je v části domu podlahové topení, nelze pro rozúčtování nákladů na vytápění použít indikátory vytápění instalované na otopných tělesech.Apartmány či ubytovny mají pro přepočet započitatelné podlahové plochy stejný koeficient jako byty.