Rozúčtování nákladů za teplo -rok 2012

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování nákladů za teplo -rok 2012
ostatni

Text otázky

Bylo správné, když správce našeho SVJ bez právní subjektivity dal příkaz rozúčtovat náklady za teplo při vytápění i ohřevu vody v roce 2012 pomocí algoritmu, který odpovídá jednomu souvislému období. Byly použity dvě různé ceny tepla, v 1. období cena 1 GJ byla 867 Kč u vytápění, 890 Kč u ohřevu vody, ve 2. období byla cena 1 GJ 400 Kč u vytápění i ohřevu vody. Firma, která provedla rozúčtování, vytvořila ze dvou naprosto rozdílných cen výpočet podle váženého průměru 650 Kč u vytápění a 767 u ohřevu vody. Toto rozúčtování je správné?

Odpověď na otázku

Uvedený postup je standardní a běžně se při rozúčtování používá. Nezpůsobilchybné rozúčtování.

Menu