Rozúčtování nákladů za teplo.

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování nákladů za teplo.
ostatni

Text otázky

Vlastním byt 2+1 v pětipatrovém cihlovém domě.Byt je vybaven měřiči tepla a nachází se v přízemí a jedná se o krajový byt.Pod dvěma místnostmi se nachází netopené sklepy a pod jednou netopený sklad.Z polohy uvedeného bytu je zřejmé,že náročnost vytápěných místností na dodávku tepekné energie je vyšší než u středových bytů a v souladu s odst./3/,par.4,vyhlášky č.372/2001 Sb z 12.10.2001 by měla být při výpočtu nákladů na teplo použita jejich korekce zohlednující polohu bytu.Prosím o vaše stanuvisko.DěkujiIng.Pavel Beneš

Odpověď na otázku

Poloha bytu, respektive jeho jednotlivých místností musí být dlevyhl.372/2001 §4, odst.(3) vždy zohledněna buď použitím korekčníhokoeficientu, nebo vhodné výpočtové metody.Předpokladem je, že výpočtový výkon otopného tělesa odpovídá velikosti výpočtové tepelné ztráty dané místnosti.