Rozúčtování nákladů

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování nákladů
ostatni

Text otázky

Dobrý den,potřeboval bych upřesnit, k jakému datu je správcovská organizace povinná ze zákona předat SVJ podrobné rozúčtování nákladů za TÚV a topení? K 30.3. nebo 30.4. v každém roce.

Odpověď na otázku

Povinnosti správcovské organizace jsou sjednány ve smlouvě, kterou s ní SVJ jako vlastník domu uzavřelo.Vyhláška 372/2001 o rozúčtování stanoví povinnosti vlastníkovi domu. Mj. také povinnost předložit uživatelům bytových jednotek vyúčtování nákladů na vytápění a dodávku vody do čtyř měsíců od skončení sledovaného období. Počátek a konec období určí vlastník domu.