Rozúčtování plynu na byty

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování plynu na byty
legislativa

Text otázky

Dobrý den, Do novostavby domu o 6 bytových jednotkách jsme se nastěhovali jako první majitelé počátkem listopadu 2018. V březnu 2019 se pak začali stěhovat další obyvatelé domu. Developer nám předložil vyúčtování vody, plynu a elektřiny. Byli jsme nuceni uhradit plnou částku za spotřebu jednotlivých položek za celý dům. Po nastěhování sousedů pak částku dělí dvěma, třemi atd. To znamená, že jsme za období listopad 2018 až březen 2019 zaplatili cca 35tisíc za vytopení domu a ohřev vody na plyn, celkem do května asi 40 tisíc jen za položku plyn. S tímto faktem nesouhlasíme. Můj dotaz zní, zda-li máme oporu v zákoně 269/2015 § 3 odst 3 a můžeme tedy požadovat výpočet spotřeby v poměru na podlahovou plochu bytu. Ještě podotýkám, že měřiče tepla na jednotlivá topení developer nainstaloval až v březnu 2019 po intervenci souseda. Děkuji předem za Vaší odpověď

Odpověď na otázku

Vyhláška 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům v § 5, odst. 7 stanoví:

„ (7) Nemá-li zúčtovací jednotka, byt či nebytový prostor svého příjemce služeb, rozumí se příjemcem služeb vlastník zúčtovací jednotky.“

Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že postup rozúčtování nákladů, který developer použil, není v souladu s platnou legislativou.

Neprodané byty zůstávají ve vlastnictví developera (vlastníka domu), ten je povinen hradit náklady na jejich vytápění. Pokud nebyly instalovány indikátory vytápění na otopných tělesech, rozúčtují se náklady na vytápění podle započitatelné podlahové plochy, bez ohledu na to, zda byla či nebyla v neobsazených bytech uzavřena otopná tělesa.

(HP + JaPo)

Menu