Rozúčtování – podlahové topení

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování – podlahové topení
legislativa

Text otázky

Dobrý den. Prosím o radu. Jakým způsobem se provádí rozúčtování pokud je v domě v jednotlivých bytech pouze podlahové topení? Je možné rozpočítat stejným dílem na všechny nájemníky, nebo postup určuje nějaká vyhláška? Velice děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Rozúčtování nákladů na vytápění upravuje zákon 67/2013 Sb. v § 6. Předpokládáme, že při podlahovém vytápění je topné medium do horizontálního bytového rozvodu přiváděno v jednom místě. Je tedy splněna podmínka pro povinnou montáž bytových měřičů tepla podle vyhlášky 237/2014 Sb. (prováděcí vyhláška k zákonu o hospodaření teplem č. 406/2000 Sb. v platném znění).

Za nesplnění povinnosti instalovat pro každý byt měřič tepla pro vytápění může Státní energetická inspekce udělit vlastníkovi domu pokutu do 100 000 Kč.

Pokud nelze bytové měřiče tepla instalovat, rozúčtují se náklady na vytápění úměrně velikosti započitatelné podlahové plochy jednotlivých bytů.

japo+luch

Menu