Rozúčtování podle naměřených hodnot

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování podle naměřených hodnot
ostatni

Text otázky

Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli při užití kalorimetrických měřidel tepla, je možné rozúčtovat náklady na teplo pouze podle naměřené hodnoty (spotřební složky) a jestli se musí u těchto měřidel používat nějaké opravné koeficienty náměru, nebo je to již zohledněno při nastavení měřidel?(V našem případě se jedná o měřiče Poluxy a Pollucom E)Děkuji mnohokrát za Vaši odpověď.

Odpověď na otázku

Kalorimetrické měřiče tepla se vyrábějí jako stanovená měřidla, která lzepoužít i pro fakturaci dodávek, např. pro rodinné domky. Nemají protozabudovány žádné korekční koeficienty. Při použití v domech s ústřednímvytápěním, které jsou pro dodavatele tepla jedním smluvním odběratelem, fungujíjako poměrová měřidla, podobně jako bytové vodoměry.Při rozúčtování se postupuje podle vyhlášky 372/2001Sb. s tím, že sedoporučuje volit větší podíl spotřební složky, tedy nejlépe 60%. Základnísložka nákladů ve výši 40% bude vždy rozúčtovávána podle plochy bytů. Prozohlednění polohy bytu v domě je nutno respektovat §4. odst.3. vyhlášky,obvykle použitím korekčních koeficientů.