Rozúčtování podle nízkého a vysokého tlakového pásma

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování podle nízkého a vysokého tlakového pásma
legislativa

Text otázky

Dobrý den, máme v domě na patě domu 2 měřidla studené vody, nízké a vysoké tlakové pásmo (NTP a VTP). Dům má 66 bytových jednotek, v NTP je 29 bytů a ve VTP je 37 bytů, z čehož vyplývá, že ve VTP je vyšší spotřeba vody. Např. v roce 2022: NTP 1281 m3, VTP 1980 m3, rozdíl je opravdu značný. Můj dotaz zní, zda lze rozúčtovat každé pásmo zvlášť nebo je správné rozúčtování tzv. solidárně? Solidární rozúčtování je v tomto případně, podle mě, nespravedlivé. Děkuji Ivo Němeček

Odpověď na otázku

Česká legislativa v obecné rovině problematiku rozúčtování studené vody v objektu řeší jen velmi vágně. Váš problém legislativa neřeší vůbec. Zákon 67/2013 k tomu říká:

§ 5 – Rozúčtování nákladů na služby

(1) Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.

(2) Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby takto

a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; ………..

Vhodné řešení nenaznačuje ani vyhláška 269/2015, pokud bychom ji chtěli použít „obdobně“, protože ta definuje tzv. „zúčtovací jednotku“ takto:

Zúčtovací jednotkou (se rozumí) dům nebo jeho část, popřípadě domy nebo jejich části, které mají jedno společné, technologicky propojené odběrné tepelné zařízení a společné měření nebo stanovení množství tepla, nákladů na teplo na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody

Dle našeho mínění je možno rovnocenně použít obě varianty, je ale nutné zvolený způsob rozúčtování stvrdit souhlasem dvoutřetinové většiny nájemců v domě. Jako mírně lepší se nám jeví varianta „rozdělená“, tj. za zúčtovací jednotku považovat byty v jednom tlakovém pásmu.

-peho-