rozúčtování poměrových vodoměrů

  1. ARTAV
  2. rozúčtování poměrových vodoměrů
legislativa

Text otázky

Teď jsem tam četl odpověď na stejnou otázku. Beru na vědomí, že nějaký rozdíl mezi patním a poměrovým vodoměrem tam bude. Mě, ale zaráží to, že mám spotřebu 90 kubíků, ale musím platit o 15 kubíků víc, což se mi zda příliš. Když se stavy zapisovaly osobně, tak se dalo na nějakou chybu narazit. Při dálkových odečtech už nezjistíme, jestli se někomu vodoměr pokazil nebo někdo šidí. A na družstvu už to asi nikdo nekontroluje. Děkuji Karel

Odpověď na otázku

Ve smyslu zákona 67/2013 Sb nejsou bytové vodoměry fakturačními měřidly, ale slouží jen k rozdělení nákladů na spotřebu vody v domě mezi jednotlivé příjemce služeb (uživatele bytů).

V českých předpisech není stanovem žádný limit pro diferenci mezi spotřebou fakturačního domovního vodoměru a součtem spotřeb bytových vodoměrů.

Zjištěný rozdíl mezi naměřeným údajem patního měřidla a sumou naměřených hodnot na vodoměrech koncových spotřebitelů tedy sám o sobě automaticky neznačí závadu.

Pro vysvětlení a pochopení tohoto stavu je nutno vzít v úvahu technické vlastnosti měřidla.

Vodoměr jako konstrukční celek má svoje specifické vlastnosti vyjádřené v technickém listě formou průtoků (minimální Q1, přechodový Q2, trvalý Q3 a přetěžovací Q4) a k nim vztažené velikosti tolerančních polí. Konkrétně pro studenou vodu a u nového měřidla mezi Q1 a Q2 ± 5% a od Q2 včetně přes Q3 do Q4 ± 2%. V případě přezkoušení stanoveného měřidla v době platnosti jeho ověření jsou povoleny dvojnásobné velikosti tolerance, tj. ± 10% a ± 4%. Toto respektuje i orgán provádějící přezkoušení měřidla. Už to znamená vznik rozdílů jen pouhými rozdílnými průtoky při užívání jednotlivých měřidel. Z výše uvedeného vyplývá, že v krajním případě, pokud by se “potkaly“ nejvyšší dovolené chyby měřidel, může rozdíl naměřených hodnot dosáhnout až ± 20%.

Může se tedy stát, že Vám podle vodoměru ve Vašem bytě, bude účtována voda v ceně třeba o 20% vyšší, než je cena za mj. na faktuře dodavatele vody a nebude to v rozporu s žádným platným předpisem.