Rozúčtování pro neobsazený byt

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování pro neobsazený byt
ostatni

Text otázky

Dobrý dennaše společnost byla v r. 2007 majitelem bytových domů. Během roku - k 30.6. se osdtěhovala nájemnice a nový nájemce se nastěhoval 5.10.2007. Tyto data jsou uložena v programu. Ve vyúčtování za r. 2007 byly náklady na teplo programem rozděleny mezityto dva nájemníky s tím, že meziobdobí byt nebyl obsazen a nebyl v programu zadán uživatel. Měřiče tepla nejsou osazeny.Vzhledem k tomu, že mi není jasnojak postupovat ve vyúčtování a zda je správné (možnost pro temperování v bytěza měsíc září se sníženým nákladem nemohu do programu zadat žádám Vás tímto o radua předem děkuji.

Odpověď na otázku

Pro období, ve kterém nebyl byt (nebo nebytový prostor) pronajat je při rozúčtování nákladů nutno dle §6, odst. 6 vyhlášky č. 372/2001Sb. jako uživatele uvést majitele domu.Majitel domu musí sám uhradit náklady na provoz bytu za dobu, po kterou nebyl pronajat.